วิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ The College of Local Wisdom,Thaksin University
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 3 ม.ค.62 ถึงวันที่ 30 เม.ย.67
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : งานเลี้ยงสังสรรค์ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2562
 
     
เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2561 วิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้จัดกิจกรรมงานส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ประจำปี 2562  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรวิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน โดยมีกิจกรรมจับฉลากแลกของขวัญ และลุ้นรับของรางวัลกลาง ณ ห้องประชุมวิเชียร วิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง