วิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ The College of Local Wisdom,Thaksin University
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 11 ม.ค.62 ถึงวันที่ 30 เม.ย.67
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ประชุมเสวนา เรื่อง เหลียวหลัง แลหน้า วิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน
 
     
เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย ชำนิ อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ เป็นประธานการประชุมเสวนา เรื่อง "เหลียวหลัง แลหน้า วิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน" ณ ห้องประชุมอาศรมศิลปกรรม สถาบันทักษิณคดีศึกษา วัตถุประสงค์เพื่อร่วมกำหนดบทบาทและพันธกิจของวิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน ให้มีความชัดเจน และพิจารณาแนวทางในการจัดทำแผนการพัฒนาวิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน ในการเสวนาได้รับเกียรติจาก อาจารย์สถาพร ศรีสัจจัง ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ และอาจารย์สมคิด ทองสง นักวิชาการและคณะกรรมการประจำวิทยาลัยฯ และดำเนินรายการโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรไทย ศิริสาธิตกิจ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและองค์กรสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยทักษิณ