วิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ The College of Local Wisdom,Thaksin University
มหาวิทยาลัยทักษิณ l สงขลา l พัทลุง
 
 
บริการข้อมูล
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน กลับหน้าหลัก