วิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ The College of Local Wisdom,Thaksin University วิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ The College of Local Wisdom,Thaksin University
มหาวิทยาลัยทักษิณ l สงขลา l พัทลุง
 
 
ติดต่อวิทยาลัย
ติดต่อสอบถาม
 
ติดต่อสอบถาม กลับหน้าหลัก

วิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน  มหาวิทยาลัยทักษิณ

ตั้งอยู่ริมถนนสายทะเลน้อย - ลำปำ (พท.4007) อยู่ระหว่างแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดพัทลุงคือ ทะเลน้อยและหาดแสนสุขลำปำ 

เลขที่ 170  หมู่ที่ 6  ตำบลพนางตุง  อำเภอควนขนุน  จังหวัดพัทลุง  93150

หมายเลขโทรศัพท์ /หมายเลขโทรสาร  074 608025  โทรศัพท์มือถือ 091-1705840

Email : Address 

Facebook  วิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน