วิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ The College of Local Wisdom,Thaksin University
มหาวิทยาลัยทักษิณ l สงขลา l พัทลุง
 
 
ติดต่อวิทยาลัย
ติดต่อสอบถาม
แผนที่
 
ติดต่อสอบถาม กลับหน้าหลัก

วิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน  มหาวิทยาลัยทักษิณ

เลขที่ 170  หมู่ที่ 6  ตำบลพนางตุง  อำเภอควนขนุน  จังหวัดพัทลุง  93150

ตั้งอยู่ริมถนนสายทะเลน้อย - ลำปำ (พท.4007) อยู่ระหว่างแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดพัทลุงคือ ทะเลน้อยและหาดแสนสุขลำปำ 

โทรศัพท์สำนักงาน 091-170-5840

E-mail : clw@tsu.ac.th

LINE ID : clw.tsu

Facebook :  วิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ