มหาวิทยาลัยทักษิณ l สงขลา l พัทลุง

   ข่าวประชาสัมพันธ์  กลับหน้าหลัก
เปิดรับสมัครอบรมเชิงปฏิบัติการเกษตรกรรุ่นใหม่ เกษตรอินทรีย์วิถีพอเพียง
เปลี่ยนแปลงวันจัดโครงการค่ายเยาวชนคนเก่งสืบสานภูมิปัญญาการทำนาภาคใต้ ครั้งที่ 7
ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการค่ายเยาวชนคนเก่งสืบสานภูมิปัญญาการทำนาภาคใต้ ครั้งที่ 7
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการวิจัยเพื่อการเปลี่ยนแปลงเชิงพื้นที่
ขอเชิญเข้าร่วมงานวันทักษิณศึกษา
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เก็บขยะ


หน้าที่ :