สำนักส่งเสริมการบริการวิชาการและภูมิปัญญาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ l สงขลา l พัทลุง
0
   Click link
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
 
ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาบริการเป็นอาสาสมัครชุมชน ...
ประชาสัมพันธ์การเสนอรายชื่อบุคลากรตัวอย่างด้านการบริการวิชาการ ประจำปี 2562...
รับสมัครอาสาสมัครชุมชนสู้ภัยโควิด ภายใต้โครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ระบาดของโรค...
โครงการบริการความรู้สู้โควิด-19 ด้วยภูมิปัญญาใต้...
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาของ อปท. รุ่นที่ 1 - 3...
เปิดรับสมัครค่ายเยาวชนคนเก่งสืบสานภูมิปัญญาการทำนาภาคใต้ ครั้งที่ 8...
เปิดรับสมัครอบรมเชิงปฏิบัติการเกษตรกรรุ่นใหม่ เกษตรอินทรีย์วิถีพอเพียง...
เปลี่ยนแปลงวันจัดโครงการค่ายเยาวชนคนเก่งสืบสานภูมิปัญญาการทำนาภาคใต้ ครั้งที่ 7...
ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการค่ายเยาวชนคนเก่งสืบสานภูมิปัญญาการทำนาภาคใต้ ครั้งที่ 7...
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการวิจัยเพื่อการเปลี่ยนแปลงเชิงพื้นที่ ...
More...     
    ไม่มีข่าวใหม่
More...     
 ภาพข่าวกิจกรรม  
More...     
 
0Today
1
Yesterday
12
This Month
0
Last Month
621
This Year
1,693
Last Year
17,294

เริ่มนับ 10 ธันวาคม 2561